DOM OGRZEWANIE

Gruntowe pompy ciepła

Zakup gruntowej pompy ciepła może obniżyć zużycie energii w domu nawet o 80% w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi. Ponadto gruntowe pompy ciepła redukują w znaczny sposób emisję CO2. Do poboru energii z gruntu potrzebna jest specjalna instalacja w skład której wchodzi kolektor poziomy lub pionowy nazywany w fachowym języku – sondą gruntową. Co różni kolektor poziomy od kolektora pionowego?  Kolektor poziomy zbudowany jest elastycznej rury układany w gruncie w kształt spirali. Ze względu na strefę zamarzania ziemi, która wynosi od 0.8 do 1.4 metra najlepiej ułożyć kolektor poziomy właśnie na tej głębokości.

gruntowe pompy ciepła

gruntowa pompa ciepła

Warto pamiętać, że efektywność kolektora poziomego zależy w znacznym stopniu od rodzaju gleby a szczególnie od stopnia jej wilgotności. Gęstość strumienia ciepła w gruncie gliniastym wynosi ponad 30 W/m2, a w suchym, piaszczystym – zaledwie 10 W/m2. Dobrym sposobem – podnoszącym efektywność kolektora poziomego – jest jego ułożenie na dnie zbiornika wodnego. Zasady działania kolektora pionowego sa inne, przede wszystkim trzeba pamiętać, że kolektory pionowy zwany sondą gruntową stanowi instalację dolnego źródła dla pomp ciepła ogrzewających budynek.
Wewnątrz kolektora pionowego zainstalowany jest składnik chłodzący, którego ruch wymuszają pompy obiegowe dolnego źródła. Roztwór wychładza się w parownikach gruntowych pomp ciepła do temperatury niższej od temperatury gruntu. Chłodniejszy roztwór ogrzewa się od gruntu, odbierając w ten sposób energię cieplną i transportując ją do pomp ciepła. Czynnik chłodniczy znajdujący się w obiegu zamkniętym nie ma kontaktu z gruntem lub wodami gruntowymi, jest substancją obojętną dla środowiska, łatwo ulegającą biodegradacji w środowisku wodnym. Jak już wspomnieliśmy kolektor pionowy stanowi instalację dolnego źródła dla pomp ciepła ogrzewających budynek.

pompa ciepła

pompa ciepła

Na jego wydajność mają wpływ wilgotność gleby, pierwiastki mineralne w niej zawarte, jak i ilość pęcherzyków powietrza. Grunt piaszczysty z definicji suchy ma najmniej korzystne parametry do odbioru ciepła. Najlepsze parametry uzyskuje się, gdy wymiennik ciepła umieszczony jest w strumieniu wody gruntowej – pozwala to na szybką odbudowę potencjału energetycznego dolnego źródła. Trzeba pamiętać abyroboty montażowe kolektora dolnego źródła ciepła zakończyć przed wystąpieniem ujemnych temperatur powietrza zewnętrznego. powinna zająć się doświadczona, specjalistyczna firma wiertnicza, przestrzegająca podczas prac prawa geologicznego i górniczego.

Gruntowe pompy ciepła, pompy ciepła, kolektor pionowy pompa ciepła, kolektor poziomy pompa ciepła, oferta wycena i cennik, pompy ciepła Warszawa, mazowsze, Polska

Czytaj również: powietrzne pompy ciepla

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.