DOM OGRZEWANIE

Kotły na biomasę

Kotły na biomasę – spotykając się z nowym terminem – a dla nie jednego czytelnika biomasa nim może być – warto wiedzieć co za nowa nazwą się kryje, jakie obszary naszej aktywności ludzkiej, definiuje. Zapytajmy więc: czym jest biomasa? Dyrektywa 2001/77/WE Unii Europejskiej definiuje biomasę jako: podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Innymi słowy biomasa to odnawialne źródło energii w skład którego wchodzi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji; na przykład, odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej.

Z powyższych informacji wynika, że biomasa to przede wszystkim pozostałości i odpady. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją rośliny, których uprawa jest przeznaczona tylko i wyłącznie koprodukcji biomasy. Na przykład wierzba wiciowa, rdest czy trzcina pospolita. Do naturalnej produkcji biomasy nadają się w szczególności rośliny charakteryzujące się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi.

Często zapomina się, że biomasa może występować w różnych stanach skupienia. Wiadomo, że przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Zwany on jest czasami gazem błotnym, a powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych.
Biomasa jest powszechnie dostępna – to jej najważniejsza cecha – tania. Biomasę warto wykorzystywać z wielu powodów. Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne – ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala wreszcie zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.

Dlatego też kotły na biomasę stają się coraz bardziej popularne, ponieważ gwarantuje klientom niskie koszty ogrzewania i zanieczyszczają mniej środowisko naturalne niż np. kotły na paliwa kopalne. Używanie biomasy w kotłach grzewczych nie jest szkodliwe dla środowiska naturalnego, bo dwutlenek węgla powstający w trakcie procesu spalania jest wchłaniany przez hodowane rośliny i nie ulatnia się w atmosferze. Istotną zaletą biomasy jest fakt, że zawiera ona o wiele mniej siarki niż węgiel kamienny czy ropa, których spalanie jest niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego – nie tylko roślin, ale także zwierząt i ludzi.

Z punktu widzenia ekonomicznego biomasa ma dwie cechy, poszukiwane przez klientów i odbiorców kotłów grzewczych; jest powszechnie dostępna i tania.

Sprawdź również:

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.