DOM OGRZEWANIE

Pompy ciepła do CWU

Z opublikowanych przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Wynika, że w 2013 roku liczba pomp ciepła do ogrzewania wody (CWU) osiągnęła już połowę wszystkich zamontowanych pomp. W 2013 roku zamontowano w Polsce 7,8 tysięcy pomp ciepła do podgrzewania wody typu CWU. Aktualnie tal liczba przekroczyła już 10 tysięcy, co jest swoistym rekordem. Tak więc powietrzne pompy ciepła, których podstawowym zadaniem jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej stają się na naszym rynku coraz bardziej popularne.

Z czego składa się pompa powietrzna CWU?

instalacje-CWU-WOD-KAN

instalacje-CWU-WOD-KAN

Podstawą konstrukcji pompy CWU jest zbiornik wody ciepłej, który może być albo w nią wbudowany albo zainstalowany osobno. Jeżeli zbiornik jest wbudowany w pompę to nazywamy ją pompą kompaktową, w takim wypadkupojemność zbiornika waha się zazwyczaj od 80 do 300 l. Ma on zatem, w zależności od średnicy, co najmniej 1,8-2 m wysokości. Z kolei pompę z osobnym zbiornikiem stosuje się zazwyczaj w domach poddawanych termomodernizacji. Pojemność zbiornika wyznaczana jest od liczbą domowników, ich przyzwyczajeami higienicznami oraz wyposażenia łazienek (standardowy natrysk czy panel z deszczownicą). Jeżeli dobowe zużycie ciepłej wody w domu jest niewielkie, do obliczenia wystarczy przyjąć 15-30 l wody na osobę. Zatem dla czterech domowników pojemność zbiornika powinna wynosić 60-120 l. Jeśli chcemy mieć więcej ciepłej wody, powinniśmy przewidzieć 30-60 l na osobę, czyli dla czteroosobowej rodziny potrzebny jest zasobnik o pojemności 120-240 l. Jak doprowadzamy powietrze do pomp ciepła

Jaką wybrać pompe ciepłą do CWU?

Do wyboru mamy pompy czerpiące ciepło z powietrza wewnętrznego bądź zewnętrznego. Pierwsze pobierają je z pomieszczenia, w którym się znajdują, lub z pomieszczeń sąsiednich. Nie musimy się jednak obawiać ich zbytniego wychłodzenia, bo łączny czas pracy pompy nie przekracza kilku godzin na dobę.

W drugim rozwiązaniu do pompy podłącza się przewody wentylacyjne. Wtedy urządzenie to może pracować nawet zimą, przy ujemnych temperaturach – najczęściej do -10°C (wtedy załącza się inne źródło ciepła).

W urządzeniu tym wentylator doprowadza powietrze do wymiennika ciepła. Uzyskana z powietrza temperatura jest wystarczająca, aby w wymienniku odparował czynnik chłodniczy, który krąży w obiegu pompy. Następnie czynnik ten – już w postaci gazowej – jest sprężany. W wyniku wzrostu ciśnienia, wzrasta jego temperatura. Powstająca w ten sposób przegrzana para wpływa do skraplacza, gdzie następuje wymiana ciepła i przekazanie go do zbiornika c.w.u. Ze skraplacza gaz już w postaci ciekłej dopływa do zaworu rozprężonego, w którym następuje redukcja ciśnienia i temperatury. Ochłodzony czynnik ponownie wpływa do parownika i cykl się powtarza.

Pompy ciepła do CWU, budowa, jaką wybrać pompe ciepła.

Czytaj również: powietrzne pompy ciepła

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.